Sıfır Atık Projesi Kapsamına Uygun Florex Atık Çöp Torbaları
    SıfırAtık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

    Sıfır Atık Çöp Torbaları